اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶

رادیو

 

 

تولیدات رادیو

جمعه ها ساعت 17:00 **** این برنامه به...
جمعه ها ساعت 09:00 **** این برنامه به...
شنبه تا 5شنبه | ساعت: 12:00 **** این...
هر روز ساعت 18:15 **** برنامه‌ای است...
هر روز ساعت 07:00 **** صبح، آغاز فعالیت...
شنبه تا5شنبه|ساعت:11:35 **** این برنامه...
مشاهده آرشیو خبرخوان

هر روز ساعت 06:30 **** برنامه «تازه...
هر روز ساعت 13:45 **** این برنامه قصد...
با توجه به اینکه نوجوانی یکی از مهمترین...
هر روز ساعت 17:15 **** این برنامه تلاش...
جمعه ها | ساعت 08:30 **** برنامه ریحانه...
جمعه ها | ساعت: 20:30 **** برنامه «ته مه...
مشاهده آرشیو خبرخوان

جمعه ها ساعت 22:30 **** این برنامه به...
هر شب ساعت 20:30 **** این برنامه با هدف...
هر روز ساعت 22:10 **** این برنامه با هدف...
جمعه ها ساعت 20:30 **** این برنامه با...
شنبه تا پنجشنبه | ساعت 15:15 **** هدف...
1شنبه و 4شنبه | 22:30
مشاهده آرشیو خبرخوان

شنبه ها ساعت 08:35 **** ایجاد روحییه...
هر روز ساعت 19:30 **** برنامه‌ای است...
دوشنبه ها ساعت 08:35 **** این برنامه...
روزهای زوج ساعت 11:00 **** این برنامه به...
شنبه تا5شنبه|ساعت:19:00
شنبه ها | ساعت 08:35
مشاهده آرشیو خبرخوان

هر روز ساعت 04:30 صبح **** این برنامه به...
هر روز قبل از اذان ظهر **** در این...
هر روز ساعت: 13:00
هر روز | ساعت: 20:05
جمعه ها | ساعت: 14:30
یکشنبه ها | ساعت: 14:30
مشاهده آرشیو خبرخوان

صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
مشاهده آرشیو خبرخوان

ویژه عید فطر، ساعت 09:00 **** رادیو...
جمعه 96/04/02 ساعت 09:00 **** این ویژه...
«شنه ی ره حمه ت» ویژه برنامه افطار ماه...
جمعه 96/03/26 ساعت 09:00 **** این برنامه...
ویژه سحر رمضان **** «ئاسوی ره حمه ت»...
دوشنبه 96/03/15 ساعت 09:00 **** در این...
مشاهده آرشیو خبرخوان
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  اخبار سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 30 دقیقه

 • 01:00

  تیشکی ئیمان 60 دقیقه

 • 02:00

  زایله (تکرار) 10 دقیقه

 • 02:10

  psa+پیام کوتاه 35 دقیقه

 • 02:45

  psa + پیام کوتاه 5 دقیقه

 • 02:50

  ئاسوی ره حمت ( زنده ) 40 دقیقه

 • 03:30

  آنونس برنامه های شبکه 5 دقیقه

 • 03:35

  پخش به یتی کوردی 35 دقیقه

 • 04:10

  آنونس انتخابات 10 دقیقه

 • 04:20

  تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 25 دقیقه

 • 04:45

  جزء خوانی 25 دقیقه

 • 05:10

  نام های زیبای خداوند 35 دقیقه

 • 05:45

  تنظیمی پخش 10 دقیقه

 • 05:55

  معرفی برنامه های شبکه 5 دقیقه

 • 06:00

  آواها و نواهای کردی 20 دقیقه

 • 06:20

  پیام کوتاه ( ورزش ) 10 دقیقه

 • 06:30

  تازه لاوان 25 دقیقه

 • 06:55

  آگهی +psa 5 دقیقه

 • 07:00

  روژ باش 55 دقیقه

 • 07:55

  پخش کلام رهبری 5 دقیقه

 • 08:00

  اخبار سراسری 30 دقیقه

 • 08:30

  آگهی + psa 5 دقیقه

 • 08:35

  پخش 20 دقیقه

 • 08:55

  معرفی برنامه های شبکه 5 دقیقه

 • 09:00

  ئاسوی ژیان(زنده) 50 دقیقه

 • 09:50

  پخش (معرفی شخصیت) 10 دقیقه

 • 10:00

  خبر محلی 10 دقیقه

 • 10:10

  آگهی + psa 45 دقیقه

 • 10:55

  ئاخیو 5 دقیقه

 • 11:00

  ئیوه و به رپرسان(زنده) 40 دقیقه

 • 11:40

  حه وت سه نگ 20 دقیقه

 • 12:00

  هه تا یه ک (زنده) 80 دقیقه

 • 13:20

  تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 20 دقیقه

 • 13:40

  سلاو دایکی شه هید 20 دقیقه

 • 14:00

  اخبار سراسری 50 دقیقه

 • 14:50

  آگهی + psa 5 دقیقه

 • 14:55

  آنونس معرفی برنامه های شبکه 15 دقیقه

 • 15:10

  معرفی برنامه ها 5 دقیقه

 • 15:15

  چوارباخ(زنده) 40 دقیقه

 • 15:55

  psa + پیام کوتاه 5 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 16:15

  سریوه(تولیدی) 30 دقیقه

 • 16:45

  تازه لاوان(تکرار) 20 دقیقه

 • 17:05

  اذان عصر در فقه شافعی 5 دقیقه

 • 17:10

  آگهی +psa 5 دقیقه

 • 17:15

  ژوانگه لاوان 45 دقیقه

 • 18:00

  به زمی لادی 45 دقیقه

 • 18:45

  پرشنگی ئه وین 15 دقیقه

 • 19:00

  شنه ی ره حمت 30 دقیقه

 • 19:30

  معرفی برنامه های شبکه 10 دقیقه

 • 19:40

  آگهی + psa 5 دقیقه

 • 19:45

  دی نشینان (زنده) 45 دقیقه

 • 20:30

  تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 15 دقیقه

 • 20:45

  معرفی برنامه های شبکه 5 دقیقه

 • 20:50

  آگهی + psa 5 دقیقه

 • 20:55

  psa + پیام کوتاه 5 دقیقه

 • 21:00

  شه و چرا 0 دقیقه

 • 21:00

  تریفه (زنده) 15 دقیقه

 • 21:15

  ادامه تریفه(زنده) 40 دقیقه

 • 21:55

  ادامه ی شه و چرا 5 دقیقه

 • 22:00

  چیروک په پوله کان 10 دقیقه

 • 22:10

  به یتی کورده واری (تکراری) 20 دقیقه

 • 22:30

  طنز نوقله کوردی 25 دقیقه

 • 22:55

  آنونس برنامه های شبکه 5 دقیقه

 • 23:00

  هه تا یه ک(تکرار)

 • 23:55

  پخش به یتی کوردی

هنرمندان آرشیو هنرمندان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو

نظرات مخاطبان

فرکانس های رادیو

              فرکانس های ماهواره ای:                                                      فرکانس دیجیتال:                                         موجFM:                             موجAM:

Arab Sat (Badr 26E) | FR: 12302MHz              فرکانس: 690Mhz - پهنای باند: 8Mhz               94Mhz - 94.6Mhz          945khz – 927khz         

SR: 32000 SFEC: 3/4 | P: Horzintal

                                                                                                  سایر فرکانس ها