اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

رادیو

 

 

تولیدات رادیو

شنبه تا5شنبه|ساعت:11:35 **** این برنامه...
شنبه تا پنجشنبه | ساعت 10:15 *** نوقله...
جمعه ها | ساعت: 08:30
جمعه ها ساعت 18
شنبه تا 5شنبه | ساعت: 13:00
شنبه تا 5شنبه | ساعت: 12:00
مشاهده آرشیو خبرخوان

جمعه ها | ساعت 08:30 **** برنامه ریحانه...
جمعه ها | ساعت: 20:30 **** برنامه «ته مه...
شنبه تا5شنبه|ساعت:09:00
روزهای فرد | ساعت:08:30
شنبه تا5شنبه|ساعت:18:30
شنبه تا5 شنبه|ساعت 13:45
مشاهده آرشیو خبرخوان

1شنبه و 4شنبه | 22:30
شنبه تا پنجشنبه | ساعت 15:15
شنبه تا5شنبه|ساعت:21:00
شنبه و سه شنبه | 22:30
2شنبه و 5شنبه|ساعت 22:35
جمعه ها | ساعت: 10:30
مشاهده آرشیو خبرخوان

روزهای زوج ساعت 11:00 **** این برنامه به...
شنبه تا5شنبه|ساعت:19:00
شنبه ها | ساعت 08:35
جمعه ها ساعت 12:35
ویژه سال 94
سه شنبه ها | ساعت: 14:30
مشاهده آرشیو خبرخوان

هر روز ساعت: 13:00
هر روز | ساعت: 20:05
جمعه ها | ساعت: 14:30
یکشنبه ها | ساعت: 14:30
سه شنبه و پنج شنبه
هر روز « ساعت20:15 »
مشاهده آرشیو خبرخوان

صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
صدای مرکز کردستان
مشاهده آرشیو خبرخوان

30 اسفند، ساعت 10:30 **** این ویژه...
ایام نوروز ساعت 10 صبح **** این برنامه...
ایام نوروز ساعت 17:00 **** این برنامه...
پنجشنبه ها ساعت 10:55 **** برنامه "پیوه...
چهار شنبه ها ساعت 09:45 **** برنامه...
جمعه 95/11/22 ساعت 09:00
مشاهده آرشیو خبرخوان
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

هنرمندان آرشیو هنرمندان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

فرکانس های رادیو

              فرکانس های ماهواره ای:                                                      فرکانس دیجیتال:                                         موجFM:                             موجAM:

Arab Sat (Badr 26E) | FR: 12302MHz              فرکانس: 690Mhz - پهنای باند: 8Mhz               94Mhz - 94.6Mhz          945khz – 927khz         

SR: 32000 SFEC: 3/4 | P: Horzintal

                                                                                                  سایر فرکانس ها