جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تولیدات فضای مجازی

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تازه های سیما

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما

تازه های صدا

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا

گزارش تصویری

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو گزارش تصویری خبرخوان

زمان پخش برنامه های رادیو

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 25 دقیقه

 • 00:55

  آگهی + آنونس 40 دقیقه

 • 01:35

  مناجات عارفانه 25 دقیقه

 • 02:00

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 02:05

  نوقله کوردی(تکرار) 45 دقیقه

 • 02:50

  موج همدلی 5 دقیقه

 • 02:55

  پیک سلامت + نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 03:00

  سه ریوه (تکرار) 30 دقیقه

 • 03:30

  چوار باخ (تکرار) 40 دقیقه

 • 04:10

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 04:15

  وه ره شیله (تکرار) 25 دقیقه

 • 04:40

  تیشکی ایمان 20 دقیقه

 • 05:00

  نامهای زیبای خدا 5 دقیقه

 • 05:05

  مناجات عارفانه 5 دقیقه

 • 05:10

  تلاوت قؤان + اذان صبح شافعی و جعفری 30 دقیقه

 • 05:40

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 05:45

  کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 25 دقیقه

 • 06:10

  آواها و نواها 15 دقیقه

 • 06:25

  سرود جمهوری اسلامی ایران + تلاوت قرآن 10 دقیقه

 • 06:35

  تازه لاوان 20 دقیقه

 • 06:55

  نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 07:00

  روژ باش (زنده) 55 دقیقه

 • 07:55

  پیام کوتاه + کلام رهبری 5 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 08:30

  تنظیمی پخش 5 دقیقه

 • 08:35

  عنوان سال(ریگای سه ر به رزی) 20 دقیقه

 • 08:55

  آگهی 5 دقیقه

 • 09:00

  با شما برای شما 10 دقیقه

 • 09:10

  ئاسوی ژیان 50 دقیقه

 • 10:00

  خبر استان 10 دقیقه

 • 10:10

  پیام کوتاه 5 دقیقه

 • 10:15

  طنز نوقله کوردی 55 دقیقه

 • 11:10

  موج مثبت ( زنده ) 20 دقیقه

 • 11:30

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 11:35

  موج همدلی 5 دقیقه

 • 11:40

  هفت سنگ 20 دقیقه

 • 12:00

  هه تا یه ک (زنده) 35 دقیقه

 • 12:35

  حه وت سه نگ 25 دقیقه

 • 13:00

  تیشکی ئیمان 35 دقیقه

 • 13:35

  مناجات عارفانه 5 دقیقه

 • 13:40

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 13:45

  باغچه گولان 15 دقیقه

 • 14:00

  اخبار سراسری 35 دقیقه

 • 14:35

  دلاژو 5 دقیقه

 • 14:40

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 20 دقیقه

 • 15:00

  سریوه 30 دقیقه

 • 15:30

  پیک سلامت 5 دقیقه

 • 15:35

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 15:40

  تازه لاوان (تکرار) 20 دقیقه

 • 16:00

  خبر 15 دقیقه

 • 16:15

  چوار باغ (زنده) 40 دقیقه

 • 16:55

  موج همدلی 5 دقیقه

 • 17:00

  اذان عصر در فقه شافعی 5 دقیقه

 • 17:05

  اعلام برنامه 5 دقیقه

 • 17:10

  آگهی 5 دقیقه

 • 17:15

  ژوانگه ی لاوان ( زنده) 45 دقیقه

 • 18:00

  باغچه گولان 15 دقیقه

 • 18:15

  ئیواره باش (زنده) 75 دقیقه

 • 19:30

  آنونس برنامه +نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 19:35

  به ز می لادی 35 دقیقه

 • 20:10

  اذان مغرب (شافعی - جعفری) 10 دقیقه

 • 20:20

  ادامه بزمی لادی 10 دقیقه

 • 20:30

  وه ره شیله 30 دقیقه

 • 21:00

  شه و چرا 30 دقیقه

 • 21:30

  اذان عشاء در فقه شافعی 5 دقیقه

 • 21:35

  ادامه شو چرا 25 دقیقه

 • 22:00

  نوقله کوردی (تکرار) 45 دقیقه

 • 22:45

  نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 22:50

  کانیاوی ئه ده ب

 • 23:45

  هه تا یه ک(تکرار)

خبرها و رویدادها

محتوا با برچسب رئیس سازمان آتش نشانی کامیاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد