سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

صفحه اصلی

 

 

محتوا با برچسب ترامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تولیدات فضای مجازی

محتوا با برچسب ترامپ.

مدت ویدیو 00:59
در انجیل خوانده بودم که مسیح (ع) بشارت...

تازه های سیما

محتوا با برچسب ترامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما

تازه های صدا

محتوا با برچسب ترامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو صدا

گزارش تصویری

محتوا با برچسب ترامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو گزارش تصویری خبرخوان

زمان پخش برنامه های رادیو

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  هه تا دوو 120 دقیقه

 • 02:00

  نشانه ایستگاهی + آنونس برنامه 5 دقیقه

 • 02:05

  کانیاوی ادب (30 تامینی) 25 دقیقه

 • 02:30

  ژیله مو (30 تامینی) 30 دقیقه

 • 03:00

  وه ره شیله (تکرار) 30 دقیقه

 • 03:30

  نوقله کوردی (30 تکرار) 30 دقیقه

 • 04:00

  چوار باخ (تکرار) 25 دقیقه

 • 04:25

  تیشکی ئیمان 15 دقیقه

 • 04:40

  باکس اذان گاهی(صبح) 10 دقیقه

 • 04:50

  مناجات 10 دقیقه

 • 05:00

  گولزاری هه میشه وه هار (تامینی پخش) 15 دقیقه

 • 05:15

  نشانه ایستگاهی + آنونس برنامه 5 دقیقه

 • 05:20

  هفت سنگ 20 دقیقه

 • 05:40

  تنظیمی پخش 5 دقیقه

 • 05:45

  دل ئاژو 15 دقیقه

 • 06:00

  سرود جمهوری اسلامی ایران + تلاوت قرآن 5 دقیقه

 • 06:05

  سریوه 25 دقیقه

 • 06:30

  تنظیمی پخش 15 دقیقه

 • 06:45

  آواها و نواها 30 دقیقه

 • 07:15

  وه ر زین 25 دقیقه

 • 07:40

  آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا 10 دقیقه

 • 07:50

  نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 07:55

  اعلام برنامه +کلام رهبری 5 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری + نشانه ایستگاهی 35 دقیقه

 • 08:35

  گواری زانستی 25 دقیقه

 • 09:00

  لبخند ایرانی (تامینی صدای استانها) 90 دقیقه

 • 10:30

  آنونس برنامه 30 دقیقه

 • 11:00

  ما میتوانیم 35 دقیقه

 • 11:35

  هفت سنگ 20 دقیقه

 • 11:55

  psa + پیام کوتاه 65 دقیقه

 • 13:00

  هه تا دوو (زنده) 55 دقیقه

 • 13:55

  آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا 5 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 14:30

  تنظیمی پخش 5 دقیقه

 • 14:35

  در پرتو آفتاب 15 دقیقه

 • 14:50

  اعلام برنامه 10 دقیقه

 • 15:00

  اعلام برنامه+psa 10 دقیقه

 • 15:10

  باوی کورده واری 30 دقیقه

 • 15:40

  تازه لاوان 15 دقیقه

 • 15:55

  آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 5 دقیقه

 • 16:00

  خبر استان+ نشانه ایستگاهی 15 دقیقه

 • 16:15

  چوار باخ 45 دقیقه

 • 17:00

  ئیوه وبه رپرس 30 دقیقه

 • 17:30

  ئیواره ی هه ینی 60 دقیقه

 • 18:30

  باکس اذان گاهی(مغرب) 70 دقیقه

 • 19:40

  گلزار همیشه وه هار 20 دقیقه

 • 20:00

  ژیله مو (30 تامینی) 30 دقیقه

 • 20:30

  چیروکی نیشتمان 5 دقیقه

 • 20:35

  گواری زانستی 20 دقیقه

 • 20:55

  آنونس اعلام برنامه+ آگهی+psa 5 دقیقه

 • 21:00

  آوا ها و نما ها 25 دقیقه

 • 21:25

  تنظیمی پخش 15 دقیقه

 • 21:40

  ما میتوانیم 20 دقیقه

 • 22:00

  نوقله کوردی (تکرار) 45 دقیقه

 • 22:45

  نشانه ایستگاهی 5 دقیقه

 • 22:50

  کانیاوی ادب 30 دقیقه

 • 23:20

  هه تا دو(تکرار)

 • 23:55

  آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه

خبرها و رویدادها

محتوا با برچسب ترامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد