جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

29 دی، روز غزه گرامی باد - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

29 دی، روز غزه گرامی باد

29 دی، روز غزه گرامی باد


مقاومت و نبرد مظلومانه اما قهرمانانه مردم مسلمان و سرافراز غزه با متجاوزان صهیونیستی در جهاد افتخارآفرین 22 روزه، با تحمل انواع تهاجمات و صدها شهید و مجروح و ویرانی خانه‌ها، در نهایت شکستی تاریخی به ارتش تا به دندان مسلح رژیم صهیونیستی تحمیل نمود و این رژیم در آتش بس یکطرفه شکست خود را پذیرفت، به منظور پاسداشت و تعظیم این حماسه، روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و روز غزه در جهان نام گرفت.

 

آدرس کوتاه :