سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

22 گولان سالگرد سفر رهبری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

22 گولان سالگرد سفر رهبری

سالگرد سفر رهبری به استان کردستان 22 گولان