رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

1390.06.23 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

1390.06.23

1390.06.23


        جدول پخش برنامه های صدای

مرکز کردستان

روز:  چهار شنبه تاریخ :23/6/1390

مناسبت :

ساعت پخش

عنوان برنامه

نوع پخش

موضوعات

5:37

اذان صبح در فقه شافعی

پخش

 

5:39

    اذان صبح در فقه جعفری

پخش

 

6:40

ورزش و تندرستی

تولیدی

آسیب های ناشی از انجام نادرست حرکات ورزشی

7:10

بیانی باش

زنده

حرمت به بزرگترها

8:35

در شهر

زنده

مسائل شهر و شهرنشینی

9:00

پیک سلامت

زنده

دخانیات و بیماری های تنفسی

9:35

بچه ها سلام

تولیدی

شروع هر کار با نام خدا

10:20

خانواده

زنده

در رفتار و گفتار

11:15

مسابقه تلفنی

زنده

اطلاعات عمو می

11:30

آئینه

زنده

قابلیتهای پرداختن به شیلات 

12:10

استان و پیشرفت

زنده

کشاورزی

12:40

خورشید جاوید ( تکرار)

تولیدی

 

13:00

نور ایمان

تولیدی

رعایت حقوق دیگران

13:18

اذان ظهر در فقه جعفری

پخش

 

13:19

اذان ظهر در فقه شافعی

پخش

 

13:35

دنیای نانو

تولیدی

کاربردهای نانو در در علوم پایه

15:15

آواها و نواها

تولیدی

رابطه موسیقی و تعزیه

16:20

عصر جوانی

زنده

خوش قولی

17:25

مجله اقتصادی

تولیدی

اقتصاد سالم

17:45

ئیواره باش

زنده

تقلید آگاهانه

 

19:35

تا ملکوت

تولیدی

 

19:42

اذان مغرب در فقه شافعی

پخش

 

19:49

اذان مغرب در فقه جعفری

پخش

 

20:10

روستا

تولیدی

مسائل روستا و روستانشینی

20:40

جاودانه ها

تولیدی

ایثار و شهادت