رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

1390.06.09 - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

1390.06.09

1390.06.09


        جدول پخش برنامه های صدای

مرکز کردستان

روز:  چهار شنبه تاریخ :9/6/1390

مناسبت : عید سعید فطر

ساعت پخش

عنوان برنامه

نوع پخش

موضوعات

5:22

اذان صبح در فقه شافعی

پخش

 

:26

    اذان صبح در فقه جعفری

پخش

 

9:30

ویزه برنامه عید سعید فطر

زنده

 

13:00

نور ایمان

تولیدی

حضور قلب در نماز

13:22

اذان ظهر در فقه جعفری

پخش

 

13:23

اذان ظهر در فقه شافعی

پخش

 

17:45

ئیواره باش

زنده

شادمانی بازگشت به فطرت

20:02

اذان مغرب در فقه شافعی

پخش

 

20:10

اذان مغرب در فقه جعفری

پخش