رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

‌خط عشق - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

‌خط عشق

‌خط عشق


 

 

برنامه "‌خط عشق "‌ با پرداختن به چگونگي پيوند شعر و نثر خوشنويسي می پردازد . در اين برنامه تركيبي بخش هايي از شعر شاعران كلاسيك توسط مجري خوانده مي شود و همچنين چگونگي استفاده شاعران از فنون و ملزومات خوشنويس در اشعارشان با حضور كارشناس خط ،‌استاد اسرافيل شيرچي به مخاطب آموزش داده مي شود

برنامه ادبي – فرهنگي "‌خط عشق "‌ به تهيه كنندگي سيد محمد مناجاتي به بررسي جايگاه خوشنويسي و اصطلاحات آن در شعر شاعراني چون فردوسي، فرخي، ملك الشعرا و.... پرداخته است.

اين برنامه 100 قسمتي به مدت 24 دقيقه از شبکه کردستان پخش مي شود