رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

۲۰۱۵ کردستانی حاجی می‌شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

۲۰۱۵ کردستانی حاجی می‌شوند

دانلود

2 هزار و ۱۵ زائر کردستانی این روزها در میان اشک‌ها و لبخندها عازم سرزمین وحی هستند.