رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

یا ابا صالح المهدی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

یا ابا صالح المهدی

یا ابا صالح المهدی


هجر رخ ماه

حضرت امام خمینی(ره)

 

در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم

تا به کی زین غم جانگاه بسوزیم و بسازیم

شب هجران تو آخر نشود رخ ننمایی

در همه دهر تو در نازی و ما گرد نیازیم

آید آن روز که در باز کنی، پرده گشایی

تا به خاک قدمت جان و سر خویش ببازیم

به اشارت، اگرم وعده  دیدار دهد یار

تا پس از مرگ به وجد آمده در ساز و نوازیم

گر به اندیشه بیایید که پناهی است به کویت

نه سوی بتکده رو کرده، نه راهی حجازیم

ساقی از آن خُم پنهان که ز بیگانه نهان است

باده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیم