نمایشگر دسته ای مطالب

گوواری زانستی

گوواری زانستی


در این برنامه سعی می شود با ارئه خبرهای علمی در زمینه های مختلف ، آگاهی های افراد ارتقاء یافته و به ترغیب جوانان و نوجوانان به کسب دانش و بالا بردن آگاهیشان در زمینه های مختلف علمی پرداخته شود. این برنامه به شکل مجله ای ارائه و به طرح مطالب علمی در زمینه های گوناگون می پردازد. سعی می شود مطالبی انتخاب شود که دانستن آنها جنبه کاربردی در زندگی مخاطب داشته باشد. معرفی فعالیت های علمی ، و گفتگو با مبتکران و مخترعان از دیگر بخشهای برنامه اند که به تناوب انجام خواهد شد.

 

 محورهای موضوعی:

 مطالب علمی  در زمین های مختلف ( فنی ، پزشکی ، صنعتی ، رایانه و ... )

فناوری نانو و کاربردهای آن.

فعایت های علمی و پژوهشی در استان.

اخبار علمی استانی و کشوری .

طرح مطالب علمی که در زندگی مردم کاربرد دارند.

 

 ضرورت طرح و اهمیت تولید آن در استان:

 

با توجه به اهمیت مباحث علمی در زندگی فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه ، ارائه برنامه ای با این عنوان  و محتوا در جهت ارتقاء سطح علمی اقشار جامعه ضروری به نظر می رسد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سیده ندا نقیبی

تاریخ تولید: 1394/01/01