نمایشگر دسته ای مطالب

گواری زانستی

گواری زانستی


در این برنامه سعی می شود با ارئه خبرهای علمی در زمینه های مختلف ، آگاهی های افراد ارتقاء یافته و به ترغیب جوانان و نوجوانان به کسب دانش و بالا بردن آگاهیشان در زمینه های مختلف علمی پرداخته شود. این برنامه به شکل مجله ای ارائه و به طرح مطالب علمی در زمینه های گوناگون می پردازد. سعی می شود مطالبی انتخاب شود که دانستن آنها جنبه کاربردی در زندگی مخاطب داشته باشد. معرفی فعالیت های علمی ، و گفتگو با مبتکران و مخترعان از دیگر بخشهای برنامه اند که به تناوب انجام خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سیده ندا نقیبی

صدا بردار: ندا سودمند

تاریخ تولید: 94/07/01