رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

گنجشک نوک طلایی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

گنجشک نوک طلایی

گنجشک نوک طلایی


 

 

در یک سرزمین دور پادشاهی زندگی می کرد که بسیار ظالم و ستمکار بود. یک روز بچه ها که دخترها عروسک بازی و پسرها توپ بازی می کردند و بازی آنها پر سر و صدا بود پادشاه ظالم مثل همیشه داشت از پنجره بازی بچه ها را نگاه می کرد. تصمیم گرفت که شادی بچه ها را بهم بزند. پس به سربازها دستور داد تا بروند اسباب بازی و توپ آنها را جمع کند. سربازها دستور پادشاه را انجام داده و با خوشحالی به کاخ برگشتند. در این بین گنجشک نوک طلایی که برای دلداری بچه ها نزد آنها رفته بود. پیشنهاد بازی به آنها می دهد. و وقتی که آنها متوجه می شوند گنجشک با آنها حرف بزند خیلی خوشحال شدند و به همراه او مشغول بازی شدند. وقتی پادشاه از پنجره دید دوباره بچه ها مشغول بازی و خوشحالی هستند. به سربازها دستور داد. که گنجشک را دستگیر و به کاخ بیاورند. ولی سربازان موفق به دستگیری گنجشک نشده و پادشاه از این وضعیت بسیار خشمگین شد. روزها و شبها و فصل میگذرد پادشاه برای اینکه گنجشک را به دام بیاندازد او را به کاخ دعوت می کند. وقتی در آنجا حضور پیدا می کند پادشاه به او دستور می دهد که حق ندارد با بچه ها بازی کند بلکه باید او را سرگرم نماید. ولی گنجشک نوک طلایی به پادشاه می گوید باید اسباب بازی بچه ها را پس بدهد و آنها را اذیت نکند. پادشاه مجددا به سربازها دستور می دهد گنجشک را دستگیر نمایند ولی او دوباره فرار می کند. با توجه به شروع فصل زمستان بچه ها برای گنجشک یک شال درست می کنند و به او می دهند. وقتی گنجشک با خوشحالی در پرواز است پادشاه برای تطمیع او یک شال از پوست پلنگ درست کرده و به او نشان می دهد ولی گنجشک به او می گوید شال من عکس خودم روی آن است ولی شال تو عکس پلنگ، یک روز گنجشک به کاخ می رود و به پادشاه میگوید که نباید بچه ها را اذیت کند و اسباب بازی آنها را پس بدهد و پادشاه قبول می کند. ولی بر خلاف رفتارهای پادشاه که نشان میدهد خیلی دوستانه است ولی با مکر و حیله کار خود را پیش برده و درصدد نقشه ای است که گنجشک را از بین ببرد. و یک روز موفق می شود او را به شدت زخمی کند و از این بابت خیلی خوشحال می شود و بچه ها با درگیر شدن با سربازان و نجات گنجشک دوباره پادشاه را عصبانی کرده و به خانه هالی خود برمی گردنند.

 

 

عوامل برنامه:

کارگردان: جلال وزیری - جبار وزیری

انیماتور: جلال وزیری