رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

گلبانگ - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

گلبانگ

گلبانگ


گلبانگ

 

 

برنامه تامینی صدای مرکز کردستان


هر شب ساعت 21:30 با مدت زمان 30 دقیقه

 

 


بخشهای مختلف این برنامه عبارتند از:

گفتار گوینده

پخش موسیقی باکلام