جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

گفتمان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

گفتمان

گفتمان


تهیه کننده: حسین جلالی

مجری: حامد نظرویسی

تصویربرداران: بهمنی، فیروزی، محمدی

دستیار تهیه: شاهو رشیدی

برنامه گفتمان با توجه به اهمیت پرداختن به موضوعات اقتصادی استان و ترسیم افق های پیشرفت جهت متولیان، کارآفرینان و کارفرمایان نیاز به تولید یک برنامه چالشی در سیمای استانی در این راستا مشهود است و با توجه به سند توسعه استان کردستان که نقشه راه توسعه در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد، این برنامه با دعوت از کارشناسان و مسئولین مربوط به هر حوزه درصدد تبیین و بسط این سند جهت ارائه راهکارهای عملی به فعالین هر حوزه می باشد و در صدد است جهت تحقق اهداف فوق با تکیه بر اصول و آموزه های دینی و فرهنگی در جهت تقویت راهکارها با حضور صاحب نظران حوزه های مختلف، با تاکید بر اصل مشارکت در برنامه و در مواقع لزوم انتقاد ساختاری و علمی از نحوه عملکرد نهادها و سازمان ها و متولیان امور اجتماعی و فرهنگی در راستای تقویت روابط در حوزه های مختلف گام بردارد.

سال تولید: 97/08/01