رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

گفتمان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

گفتمان

گفتمان


با توجه به سند توسعه استان کردستان که نقشه راه توسعه در جنبه های مختلف اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد این برنامه با دعوت از کارشناسان و مسئولین مربوط به هر حوزه درصدد تبیین و بسط این سند جهت ارائه راهکارهای عملی به فعالین هر حوزه می باشد.

 

آیتم های برنامه:

آرم – وله گزارشهای موضوعی – کارشناسی به صورت میزگرد با دعوت از کارشناسان و مسئولین مختلف می باشد.

 
محورهای موضوعی  (با توجه به سياستهاي اجرايي افق رسانه):

معرفی فعالیت های اقتصادی موفق مردمی

معرفی مبتکران و مخترعان

تبین و ارتقا مطالبات عمومی نسبت به تحقق آرمانهای فرهنگی سند چشم انداز

 

دلايل توجيهي طرح(سیاست­ها و اولویت­های رسانه ملی ، اقتضائات بومی و محلی براساس اطلس فرهنگی و سند توسعه استان، موضوع سال و ...):

با توجه به اهمیت پرداختن به مو ضوعات اقتصادی استان و ترسیم افق های پیشرفت جهت متولیان کارآفرینان و کارفرمایان نیاز به تولید یک برنامه چالشی در سیمای استانی در این راستا مشهود است و با توجه به سند توسعه استان کردستان که نقشه راه توسعه در جنبه های مختلف اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد این برنامه با دعوت از کارشناسان و مسئولین مربوط به هر حوزه درصدد تبیین و بسط این سند جهت ارائه راهکارهای عملی به فعالین هر حوزه می باشد.

Loading the player...
سال تولید: 1394/01/01
عوامل تولید:

تهیه کننده : حسین جلالی 

مجری : آرش حسین پناهی 
تصویربردار : فرشید عطایی 
تدوینگر : مسعود یارعلی