گردو اورامی

گردو با نام علمي ژوگلند از رجيا گياهي است با ميوه اي گرد و دو پوسته. يكي نرم و سبز رنگ كه به تدريج از بين مي رود و ديگري سخت و چوبين كه براي استفاده از ميوه شكسته مي شود آنچه در بين اين دو پوسته وجود دارد مغز گردو است كه بسيار خوشمزه بوده و روغن فراواني دارد علاوه بر مغز گردو چوب درخت گردو نيز يكي از دلايل پرورش آن است. درخت اين ميوه بسيار بلند و بزرگ مي باشد بطوريكه ارتفاع آن بين 10 تا 40 متر است و چوب آن از بهترين و معروف ترين چوبهاي دنياست. گونه هاي مختلف گردو در رويشگاه هاي وسيعي در دنيا به طور طبيعي روييده و مورد استفاده قرار گرفته است.بخش عمده اي از اين رويشگاه ها در ايران وجود داشته و دارد بطوريكه در برخي از كشورها گردو را گردوي ايراني مي نامند و گياه شناسان منشا آنرا ايران و كوههاي قفقاز معرفي مي كنند.

 

خواص دارويي گردو:

دم كرده برگ گردو براي درمان ورم معده و روده مفيد است و همين دم كرده را اگر در آب روان بريزيم جهت درمان خستگي و ورم عضلات بسيار موثر است. ماليدن پوست تازه گردو به دندان و لثه نيز باعث تقويت آنها مي شود و از خون ريزي لثه جلوگيري مي كند. به دليل ارزش غذايي گردو و خشكباري بودن آن كه نگه داري و حمل و نقل گردو را آسانتر مي كند صادرات اين محصول به صرفه بوده. گردوي استان كردستان به شهرستان هاي جنوبي ، مركزي و شمالي كشور صادر مي شود.

 

Gerdoo Orami

Gerdoo with scientific name jougland from rejia is a plant with a round fruit and two rind. One of them is thick and green that it was be away and the other one is woody and strong that it was destroyed to using the fruit . there was some thing in the middle of this two rind and that was the brain of gerdoo that it was very delicious with a lot of oil. After this things the wood of gerdoo tree is one of the reason for culture that. The tree of this fruit is so high and big and its height is between 10 to 40 meter and its wood is the best and most famous wood in the world. The different brand of gerdoo is cultured in big wood in the world and its used. Some of this wood is at iran as though in some country say Iranian gerdoo and botanist think that gerdoo is from Iran and ghafghaz mountain.

 

Pharmaceutical point of gerdoo:

Airless the leaf of gerdoo is useful to stomatch and bowel and if we use this airless in tub is usefull to be relax. The rind of gerdoo is useful to teeth and help them to be strong. Gerdoo is a dry fruit and it's a good point to export of this fruit. Gerdoo of Kurdistan is export to south and center and north province of Iran.

Loading the player...