جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

گرامیداشت روز کارگر - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

گرامیداشت روز کارگر

گرامیداشت روز کارگر


روز كار و كار گر

گرامیداشت روز کارگر

به گزارش واحد خبر سنندج ، رشيدي مدير كل تعاون و كار و رفاه اجتماعي در اين مراسم با اشاره به اهداف و برنامه هاي اين اداره براي حمايت از كار گران گفت  : در سال گذشته از طريق كميته صيانت از كارگاههاي توليدي مشكلات 50 كار گاه توليدي در سطح استان مرتفع شده است.وي در ادامه از تشكيل شركت تعاوني توسعه شهري در استان خبر داد و افزود با اجراي اين طرح زمينه مشاركت عملي كار جويان در فعاليت هاي عمراني فراهم خواهد شد . فرجي رييس اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي هم در اين مراسم گفت در حال حاضر3400 كار گربيمه شده در 650 كار گاه اين شهرستان اشتغال دارند.در پايان از 64 كار گر نمونه واحدهاي توليدي اين شهرستان قدرداني شد.

آدرس کوتاه :