رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

گذار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

گذار

گذار


 

در این برنامه ضمن دعوت از مسئولین دستگاههای اجرایی استان به تشریح عملکرد و خدمات نظام و فعالیتهای انجام گرفته در حوزه مربوطه به منظور اطلاع رسانی آحاد جامعه و ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های مختلف می پردازد. همچنین با پخش گزارشهایی در خصوص معضلات پاسخگویی، مسئول مربوطه به برنامه دعوت و ضمن اینکه خدمات صورت پذیرفته نادیده گرفته نخواهد شد، آیتم های گزارش تحلیلی، گزارش مردمی یا کارشناس، گزارش تلفنی نیز به جهت کمک بیشتر به موضوع مطرح شده استفاده می شود.

اهداف برنامه: تعاون و اهتمام به رفع مشکلات دیگران – مسئولیت پذیری – مشارکت اجتماعی – نظم و انضباط اجتماعی – ارتقا حس مسئولیت پذیری در انجام وظایف اجتماعی – تبین رفتار صحیح در امور اقتصادی – افزایش رضایتمندی و امید به زندگی از طریق نمایش هنرمندانه پیشرفت های کشور – انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی  و  بیطرفی در انعکاس رویدادها، پاسخ گویی مسئولان به مردم و  نقد منصفانه می باشد.

همچنین تقويت مديريت اجرايي كشور و تشريح منطقي و منصفانه دستاوردهاي نظام در عرصه هاي مختلف، جلب و گسترش مشاركت عمومي در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، افزایش باور عمومی نسبت به اصالت و پایگاه مردمی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، ایجاد انگیزه ملی، همگرایی و همکاری عمومی در جهت افزایش اقتدار وحدت و امنیت ملی، ایجاد امید، نشاط و خودباوری ملی در جهت نهضت نرم افزاری و تولید علم و رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور، ارتقای آگاهی ها و تعمیق باور عمومی به رعایت نظم، قانون و هنجارهای دینی، ارتقای روحیه جمع گرایی و افزایش زمینه های مشارکت اجتماعی، توجه به زيربناهاي عمراني، آباداني و سازندگي كشور، تعميق و گسترش تعاون و آشنايي مردم با نحوه مشاركت اقتصادي كشور و توجه به سند ملي توسعه استان

 

این برنامه در قالب میزگرد و  به تعداد  100 برنامه 45 دقیقه از سیمای مرکز کردستان پخش می شود.