سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

گاو آهن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گاو آهن

Loading the player...

دانلود

در گذشته برای شخم زدن زمین در تمام دنیا از گاو آهن استفاده می کردنند. ابزاری که امروزه نیز در بعضی از مناطق مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد. درطول چند دهه اخیر صنعتی شدن کشاورزی به تدریج قصه گاو آهن را به انجام خود رسانیده است. پس خالی از لطف نیست که در مجالی چند دقیقه ای همراه یک برزگر زحمت کش باشیم و شکل گیری یک گاو آاهن یا به زبان محلی "گاو سنگ "را به تماشا بشینیم. ساخت گاو آهن با تراش دادن چوب "سراش" آغاز می شود که شاسی و بدنه اصلی گاو آهن است و سایر قسمت ها روی آن قرار می گیرد. سراش ذوزنقه ای شکل است و انتهای کوچکتر آن برای اتصال به گاو آهن تراش می خورد و آنچه شاهد ساختش خواهید بود بخش چوبی آن است که به آن "دار جفت "هم میگویند .گاو آهن باید به خوبی با سراش جفت شود. در غیر اینصورت موقع کار جدا می گردد. سراش در تماس مستقیم با زمین، کلوخ ها و پستی و بلندی های زمین است پس برای استحکام آن و جلوگیری کنند از فرسایش سریع، آن را از چوب درخت گردو می سازنند. برای آسان تر شدن کار زیر سراش نیز در همان محل علامت گذاری شده و کنده میشود. تا اینکه سوراخ "شمشیره" کامل گردد. سراش دو سوراخ دارد که سوراخ ابتدایی به نام شمشیره معروف است. استفاده از چوب گردو با همان اندازه که به استحکام واقعی گاو آهن را بالا میبرد در عین حال کار کردن با آن را مشکل میسازد. سازنده همه توان بازوانش را بکار میگیرد. تا وسیله ای که در دل چوب است بیرون کشد حال که با تلاش او سوراخ شمشیره کاملتر شد نوبت به سوراخ دیگری میرسد که "دسته کوشه "نام دارد درون چوب را خالی می کنند و دسته کوشه ما نیز مانند شمشیر کامل گردد. بعد از اتمام سراش – "تیرهش" به آن اضافه میشود پس ساخت آنرا به دیگری واگذار می کند تا هردو کار پیش برند. تیرهش یا" تیردار" چوبی است بلند که ارتباط بین حیوان و گاو آهن را ایجاد می کند و در حقیقت بازو انتقال نیرو است و باید استحکام بالایی داشته باشد. به همین دلیل آنرا از چوب درخت "وزن" که نوعی چوب محکم است. می سازنند و نوک آنهم برای عبور از دسته کوشه می تراشند. دسته کوشه را از چوب های معمولی نیز تهیه می کنند و آنرا به گونه ای می تراشند که از سوراخ سراش عبور نماید تا بدین مرحله بیشتر کار سخت انجام شده و وقت آن رسیده که آنچه را که آماده کرده اند سرهم کنند. و ابتدا دسته کوشه در محل خود قرار گرفته و سپس تیردار در محل وصل می شود کار ساخت گاوآهن یا" دارجفت" به اتمام رسیده و با قرار دادن چوب شمشیره در جای آن آماده استفاده است. آنچه که ساخت شده فقط وسیله ای است فیزیکی که برای انجام کار نیاز به نیروی محرکه و موتور دارد که در حقیقت نیروی محرکی آن همین حیوانات مزرعه می باشند. خاک سفت شده مزرعه منتظر است تا به نیروی آنچه اندیشه نیاکان ما ساخته است دگرگون شود تا بستری گردد برای رشد و نمو زمین.