جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

کوزه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوزه

Loading the player...

ظرف سفالین گردن‌دراز با سری تنگ است که در آن آب و دیگر مایعات را نگه می‌دارند. کوزه‌ها گاه دارای دسته هستند. به کسی که کوزه می‌سازد، کوزه‌گر و به عمل او کوزه‌گری گویند. به محل کوزه‌گری، کوزه‌گرخانه (یا کارگاه یا کارخانهٔ کوزه‌گر) و به دستگاهی که کوزه‌گران بوسیله آن دستگاه از گِل کوزه سازند چرخ کوزه‌گری گویند.

کوزه گِلی یکی از سه گونهٔ سفالگری و به ظروف گِلین هم معروف است. این ظروف معمولاً برای نگهداری مواد غذایی ساخته می شود. ظروف سفالی خاصیت فاسد نشدنی دارد اما از سویی به دست آوردن این ظروف امکان تعبیر و تفسیر بخشهای مهمی از زندگی انسانهای اولیه را فراهم آورده ‌است.

در سفالگری به صورت دست ساز که ساده‌ترین نوع کوزه‌گری محسوب می شود، ظروفی از گل می‌سازند و بعد آن را در کوره می‌پزند. این گونه ظرف‌ها به نام ظروف گلین یا کوزه گِلی معروف است. این گونه از ظروف سوراخ‌های بسیار ریزی دارند که آب به آرامی از آن‌ها خارج می‌شود.

ظرفهای سفالی، شاید یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های آدمی است.

انسان‌های اولیه از آن زمان که به فکر ذخیرهٔ آب و غذا افتادند و به خاصیت چسبندگی و شکل گیری گل رس پی بردند ظرفهای سفالی را به شکلهای گوناگون ساختند.

با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری هم تکامل یافت. انسان‌های آفریننده با دستهایشان بر ظرفهای گلی نقش و نگارهایی کشیدند و آنها را با رنگهای گوناگون آراستند.

Jug

Long neck ceramic container with a tight series that keep water and other liquids. Sometimes Jugs category. The person who makes pottery, Pottery and to say he Kvz·hgry. Pottery place, Pottery (or workshop or factory Pottery) and the device whereby Expensive jars jug of flowers to say Pottery wheels

Pottery clay pottery and porcelain bride is one of the three species is also known. These containers are usually made ​​for food storage. Pottery is a perishable nature But side dishes can obtain this interpretation has provided important elements of early human life

In the form of handmade pottery is one of the simplest type Pottery, containers made ​​from clay and then put it in the oven Mypznd. Galin containers or containers such as flower pots are known. These containers are tiny holes where water comes out slowly

Pottery vessels, perhaps one of the earliest works of man

Ever since early humans began to think about water and food. And adhesion properties and shaping clay pottery vessels found themselves in various forms

With time and extend life, the evolution of pottery found. Creative people with a hands on role and "Negarhayy" flower pots and set them with different colors of grooming