نمایشگر دسته ای مطالب

کونه هه وار

برنامه «کونه هه وار» با هدف معرفی هر چه بیشتر و بهتر زبان و ادبیات کوردی، به ویژ شعر کردی برای مردم از رادیوی استانی کردستان تولید و پخش خواهد شد. در هر برنامه ابتدا گوینده به طرح و معرفی مختصر یکی از بیت های کردی خواهد پرداخت. در ادامه برنامه خود بیت قرائت می شود. سپس کارشناس برنامه به تحلیل و توضیح مفاهیم مندرج در آن و دلایل پیدایش آن و اهداف و پیام های معنوی آن می پردازد. در لابلای برنامه ضمن انتخاب و پخش موسیقی های محلی، بیت هایی هم که توسط بیت خوانان اجرا شده باشد، پخش خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گوینده: علی یونسی

تاریخ تولید: 95/01/01