جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کودکانی که با فوتبال پای منبر آمدند - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کودکانی که با فوتبال پای منبر آمدند

کودکانی که با فوتبال پای منبر آمدند


دانلود

یک جوان طلبه سنندجی مدرسه ی فوتبالی را با عشق و همدلی بنا کرده است.

آدرس کوتاه :