رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کنکاش ( فیچر ) - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

کنکاش ( فیچر )

کنکاش ( فیچر )


کنکاش ( فیچر )

 

نویسنده : ادری الماسی

گزارشگر : ادریس الماسی

ساعت پخش : 13:30                                مدت برنامه : 30 دقیقه

موضوع : برنامه با هدف بررسی و تحلیل اتفاقات ، رویدادها و خبرهای خاص هفته در استان از صدای مرکز کردستان تولید و پخش می گردد . این برنامه در قالب و ساختار فیچر ارائه می شود و به چرایی و چگونگی موضوعات و مسائل و رویدادها می پردازد .