جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است

کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است


کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است

کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ضروری است

امیر قادری در جلسه کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان اظهار داشت:شهرداری ها ودهیاری ها با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های موجود وهمچنین همکاری دستگاههای اجرایی سطح استان با بهره گیری از روش های جدید نسبت به کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سطح استان اهتمام لازم را داشته باشند.وی افزود: فرمانداریها در سالجاری باید ضمن فعال نمودن کارگروههای شهرستانی ترتیبی اتخاذ نمایند که از طریق شهرداری ها، دهیاری ها و همکاری ذیگر دستگاه ها و N.G.Oها همزمان با اجرای طرح زنده گیری و عقیم سازی با رعایت مسائل شرعی، موارد قانونی و اخلاقی نسبت به کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان اقدامات لازم را انجام دهند.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ادامه بر لزوم همکاری و جذب مشارکت N.G.Oها و بخش خصوصی در اجرای طرح های مورد اشاره تاکید نمود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ستانداری کردستان 

آدرس کوتاه :