رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

کلیپ سفر رهبری - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

کلیپ سفر رهبری

  در روز 22 اردیبهشت ماه سال 88 با اعلام ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به کردستان، شور و نشاط وصف ناشدنی در این استان برپا شد و همه، پیر و جوان، کوچک و بزرگ برای دیدن رهبر عزیز خود از نزدیک آنهم در استان کردستان سراز پا نمی شناختند. هر کس برای اینکه شادمانی خود را از ورود رهبر عزیز نشان دهد کارهای مرتبط با ورود آن عزیز انجام می داد.

صدا و سیمای مرکز کردستان نیز برای نشان دادن این شور و نشاط بهترین کار را در پیش گرفت. ساخت کلیپ های ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به کردستان. تمام عوامل تولید سر از پا نمی شناختند و شبانه روز به دنبال مهیا کردن این امر بودند و همان گونه بود وقتی رهبر عزیز و فرزانه به این دیار آمدند فرمودند:

کردستان سرزمین فداکاریهای بزرگ است، سرزمین هنر و فرهنگ است، سرزمین صفا و وفاداری است، سرزمین مردم وفادار است که در حساسترین سالهای عمر این نظام و این کشور با مردانگی و رشادت خود، توطئه های بزرگی را خنثی کردند.