رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

کلهر: دریاچه زریبار مریوان با همت مردم محلی زنده است - نمایش محتوای خبر

 

 

کلهر: دریاچه زریبار مریوان با همت مردم محلی زنده است

اسماعیل کلهر روز سه شنبه در مریوان در اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر حفظ دریاچه زریبار مریوان افزود: بنده 42 سال پیش در سفری که به مریوان داشتم نگرانی خود را از وضعیت دریاچه زریبار اعلام کردم. وی با اشاره به سفر امروز خود به مریوان و مشاهده وضعیت حال حاضر دریاچه زریبار نیز گفت: خوشبختانه با تلاش و همت والای مردم مریوان این دریاچه هنوز زنده و پا برجا مانده است. وی ادامه داد: در راستای حمایت از حفظ دریاچه زیبای زریبار، جامعه علمی کشور و محیط زیست نباید اجازه دهند که دریاچه زریبار سرنوشت دریاچه ارومیه و زاینده رود اصفهان را تجربه کند. کلهر با انتقاد از مدیریت نابخردانه چندین دهه در خصوص سد سازی های بی رویه در کشور، یکی از عوامل نابودی و تخریب دریاچه های ارومیه و زاینده رود را احداث سد سازی های بی رویه دانست. وی تصریح کرد: دریاچه ارومیه را انسان ها با مدیریت و برنامه های غیر معقول به نابودی کشاندند. کلهر با اشاره به استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی و باغات اطراف دریاچه گفت: متاسفانه مصرف بی رویه این سموم در قسمت هایی از این دریاچه امکان آسیب شدید به دریاچه را فراهم کرده است. مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: متاسفانه در چند سال گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست از سوی مدیران کشور و دولت های گذشته، مورد بی مهری و کم لطفی فراوان قرار گرفته است. کلهر با اشاره به وجود بیش از دو هزار و 700 محیط بان در کشور، افزود: متاسفانه محیط بانان و حامیان حفظ محیط زیست در حال حاضر از کمترین شرایط خاص حمایتی و مالی برخوردارند. وی ادامه داد: چندین سال است که برای جذب بیش از هزار نیروی محیط بان در کشور تلاش می کنیم اما بنا به دلایل نامعلومی با وجود نیاز مبرم و ضروری محیط زیست کشور به این نیروها، همچنان از جذب این افراد جلوگیری می شود.

کلهر: دریاچه زریبار مریوان با همت مردم محلی زنده است

اسماعیل کلهر روز سه شنبه در مریوان در اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر حفظ دریاچه زریبار مریوان افزود: بنده 42 سال پیش در سفری که به مریوان داشتم نگرانی خود را از وضعیت دریاچه زریبار اعلام کردم.وی با اشاره به سفر امروز خود به مریوان و مشاهده وضعیت حال حاضر دریاچه زریبار نیز گفت: خوشبختانه با تلاش و همت والای مردم مریوان این دریاچه هنوز زنده و پا برجا مانده است.وی ادامه داد: در راستای حمایت از حفظ دریاچه زیبای زریبار، جامعه علمی کشور و محیط زیست نباید اجازه دهند که دریاچه زریبار سرنوشت دریاچه ارومیه و زاینده رود اصفهان را تجربه کند.
کلهر با انتقاد از مدیریت نابخردانه چندین دهه در خصوص سد سازی های بی رویه در کشور، یکی از عوامل نابودی و تخریب دریاچه های ارومیه و زاینده رود را احداث سد سازی های بی رویه دانست.وی تصریح کرد: دریاچه ارومیه را انسان ها با مدیریت و برنامه های غیر معقول به نابودی کشاندند.کلهر با اشاره به استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی و باغات اطراف دریاچه گفت: متاسفانه مصرف بی رویه این سموم در قسمت هایی از این دریاچه امکان آسیب شدید به دریاچه را فراهم کرده است.مشاور رییس سازمان حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: متاسفانه در چند سال گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست از سوی مدیران کشور و دولت های گذشته، مورد بی مهری و کم لطفی فراوان قرار گرفته است.کلهر با اشاره به وجود بیش از دو هزار و 700 محیط بان در کشور، افزود: متاسفانه محیط بانان و حامیان حفظ محیط زیست در حال حاضر از کمترین شرایط خاص حمایتی و مالی برخوردارند.وی ادامه داد: چندین سال است که برای جذب بیش از هزار نیروی محیط بان در کشور تلاش می کنیم اما بنا به دلایل نامعلومی با وجود نیاز مبرم و ضروری محیط زیست کشور به این نیروها، همچنان از جذب این افراد جلوگیری می شود.