جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

کلاش بافی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

کلاش بافی

کلاش بافی


Loading the player...

دانلود

یکی از دست ساخته های دیرین کهن دیار کردستان " کلاش " است. که خواستگاه نخستین آن اورامان بوده و اینک در اکثر نقاط کردستان ساخته می شود. اولین مرحله تهیه ی کلاش زیره است. پارچه های پنبه ای دررنگهای مختلف به صورت طولی و عرضی بریده شده و پس از تا خوردن و کوبیده شدن رج می شوند. و به شکلی منظم به سیخ کشیده می شوند. کوبیدن زیره کاری است که به جهت استحکام زیاد تکرار می شود برای آنکه زمینه ی مرحله بعد فراهم شود و پارچه های زیره پراکنده نشود نخی محکم از میان آنها گذر داده می شود. زیره کلاش را با عبور دادن چهار رشته ( دوال ) تسمه ای چرمی که از پوست گاو تهیه شده محکم کرده و مهار می کنند. سپس از صاف کردن زیره یک دوال دیگر از رو بسته می شود و به شکلی خاص گره می خورد و آنگاه شیار هایی جهت هواکش به آن ایجاد می شود . به اندازه ی پای شفارش دهنده طرح کف به زیره نقش می بندد و پاچه های دور تا دور حاشیه ی طرح را جهت عبور دادن بند رکاب سوراخ می کنند رشته های بند رکاب تاب داده می شوند و به زیره دوخته می شوند و مجددأ به زیره شیارها افکنده می شود و حواشی زاید بریده می شوند و اطراف مرتب و صاف می گردد و استاد بر غضروف های محکم که بر نوک و انتها کلاش با دوال بسته شده میخ می کوبد زیره آماده شده ی کلاش در دست زنان هنرمند کرد قرار می گیرد و بند بند "خوشه گندمی " چیده می شود. که بافتی مخصوص کردستان است. دو تا سه روز طول می کشد که رویه ی کلاش با استحکام تمام بافته شود و معمولأ در این کار گروهی با ظرافت برعهده زنان است کار بافت رویه که به ا تمام می رسد کلاش قالب می خورد و اولین بار که آن را پوشیده باید با سبزه آشنا شود تا درزهایش مسدود گردد و برای اینکار کجا بهتر از دامنه های سر سبز کردستان می باشد.