سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

کسب جایگاه اول تا سوم مسابقات کار و دانش کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کسب جایگاه اول تا سوم مسابقات کار و دانش کشور

کسب جایگاه اول تا سوم مسابقات کار و دانش کشور


مسابقات کار و دانش کشوری

کسب جایگاه اول تا سوم مسابقات کار و دانش کشور

به گزارش  واحد خبر سنندج ، در این رقابتها ، دانش آموزان کردستانی موفق به کسب پنج عنوان برتر شدند.در پایان پوریا شامحمدی از بیجار در رشته برق صنعتی اول شد.شیما قلیه از ناحیه یک سنندج در رشته چهره سازی و محمد رضا رحمانی از دیواندره در رشته  باغبانی حائز رتبه دوم شدند.پرویز قادری از سقز و جمشید عبداالهی هم از ناحیه یک سنندج به ترتیب در رشته حسابداری مالی و مرغداری عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.این مسابقات به مدت 3 روز در کرمان برگزار شد. 

آدرس کوتاه :