رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کرد و ایران - اردیبهشت معطر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

کرد و ایران - اردیبهشت معطر

کرد و ایران - اردیبهشت معطر


کرد افتخار ایران است ****** جان فدای میهن میباشد

کشور خود را محافظت میکند ***** که زادگاه عشق و مبارزه های اوست

کرد ایران خود را رها نمیکند ***** وطن خود را دوست دارد

سرش در راه رهبر است ****** و خاکش پیش او گوهر است

کردستان چقدر خرم و سر سبز است ***** مردمانش نیز اینگونه سر بلند و سرافزار می باشند

پرچم دینداری را به دست گرفته ****** گوش به سخن ناکسان نمیدهد

کرد خدا شناس و اهل دین است ***** حراست از آئین خود می کند

و مرزدار با عهد و وفاست ***** و بنده پاک خداست

----------------------------------------------------------

تهیه کننده، کارگردان و تدوین: صمد وطن خواه

خواننده: جمشید عزیزخانی

----------------------------------------------------------