جهش تولید | شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

کردستان 10 سال دفاع مقدس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کردستان 10 سال دفاع مقدس

Loading the player...

هجوم سراسري ارتش عراق به مرزهاي ايران در 31 شهريور 1359 آغاز شد.در روزهاي آغازين هجوم دشمن، استان كردستان فقط هدف حملات هوايي قرار گرفت، اما سه ماه بعد يعني در آذر 1359 و پس از آن ‌كه رزمندگان براي توسعه امنيت داخلي نبردهاي موفقي را در كردستان انجام دادند، متجاوزان بعثي، ارتفاعات مرزي مريوان را اشغال كردند و سپس دامنه اشغال را تا ارتفاعات مرزي سقز و بانه گسترش دادند.

آزادسازي ارتفاعات دالاني و دزلي:

نيروهاي عراق در اولين هجوم زميني به مرزهاي شمال‌غرب ايران، ارتفاعات دالاني و دزلي را كه در جنوب‌ غربي مريوان واقع شده‌اند، اشغال كردند. با اين اقدام، تردد نيروهاي گروه‌هاي ضدانقلاب به ايران و عراق تسهيل شد.

به همين دليل، فرماندهان سپاه و ارتش تصميم گرفتند براي رفع اين نگراني، عملياتي را با همراهي پيشمرگان مسلمان كرد طراحي و اجرا كنند. عمليات آزادسازي ارتفاعات دالاني و دزلي در ساعت 2 بامداد 6 دي 1359 آغاز شد و رزمندگان در مدت سه روز نبرد، اين دو ارتفاع را آزاد كردند و به شهر خورمال و جاده خورمال ـ سيدصادق ـ حلبچه مشرف شدند.

گزیده ای از بيانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در ديدار مردم مريوان - 26/02/1388

من فراموش نميكنم در سال 59 در اين شهر مريوان، با جمع مردم صميمىِ اينجا مواجه شدم و به يك واحد آموزش و پرورش - فكر ميكنم يك دبستان بود - رفتيم و با نوجوانان آنجا حرف زديم. آن نوجوانان امروز يقيناً مردان ميانسالى هستند. از اينجا با بعضى از افراد خودِ مريوان به مناطق دزلى و دركى - اگر درست يادم مانده باشد - رفتيم؛ مناطق بسيار حساس، بسيار مهم؛ از لحاظ طبيعت، بسيار زيبا؛ از لحاظ مردم، بسيار خونگرم؛ اما متأسفانه بر اثر جفاى دشمنان ملت ايران و دشمنان انقلاب اسلامى، همين مردم خوب، همين منطقه ى خوب، همين كوه هاى سر به فلك كشيده و سرسبز، همين دشتهاى خرم تبديل شده بود به جهنم درگيرى ها،من فراموش نميكنم در دزلى مردم با چهره ى باز از ما استقبال كردند. از دزلى با برادرها خارج شديم برويم به سمت ارتفاعات مشرف بر سرزمينهاى عراق - ارتفاعات «تته» - كه مزدوران بدخواهِ حقيرى در بين آن مردم نفوذ كرده بودند و حضور هيئت ما را به دشمن اطلاع دادند و دشمن هواپيماهايش را فرستاد. ما در بين راه كه طرف ارتفاعات ميرفتيم، ديديم هواپيماى دشمن عبور كرد؛ فهميديم حادثه اى براى دزلى پيش خواهند آورد. برگشتيم ديديم متأسفانه مردم غير نظامى، مردم كوچه و بازار را بمباران كردند؛ عده اى را زخمى كردند، عده اى را به قتل رساندند. و ما جنازه ى شهدا و بعضى از مجروحين را برداشتيم، آمديم مريوان. اين خاطرات عبرت آموز است.

 

Kurdistan 10 years of Holy Defense

National Iraqi army invaded Iran on 31 September 1359 opened the borders. In the early days of the invasion of the enemy, the province was only aerial attacks, But three months later, the Persian date Azar 1359 and after that the warriors fighting for the successful development of internal security in Kurdistan did Baathist aggressive, borderline elevations of Marivan occupied And then expand to occupy the heights of the frontier saghez and Bane expanded.

Release altitude corridors and Dezly:

Iraqi forces invaded the land at the northwest border of Iran and Dezly altitude corridors that are located in the south-west of Marivan, occupied. This action will facilitate travel to Iran and Iraq forces counterrevolutionary groups. For this reason, and Army commanders decided to address this concern, the operation was designed to accommodate Muslim Pyshmrgan. Corridors and Dezly altitude rescue operation began at 2 am 6 dey 1359 Warriors in three days of fighting, the two were released heights overlooking the town of Halabja were Khormal and Seyyed Sadeq Khormal road.

Excerpts from statements by the leader of the Islamic Revolution Ayatollah in Visit the Marivan - 26.02.1388

I will never forget the 59 years in the city of Marivan, close to the people I met here. And an education - I think it was a school - we went and talked with the children.

The youth of today are certainly middle-aged men. Here are some of his areas of Marivan Dezly and daraki - if I remember right, left - went; areas, very sensitive, very important; The nature is very beautiful, the people are very friendly but unfortunately the persecution of Iran's enemies and the enemies of the Islamic revolution, the good people, the good of the region, the soaring mountains and lush, blooming into the plains involvement had been to hell, I never forget a face again Dezly people welcomed us. We go out of Dezly brother to the heights overlooking the lands of Iraq - Heights "Tatah" - that sinister forces were humiliated in people penetrate the Board informed our enemy and the enemy airplanes sent. We went on the road side of the mountain, we saw the enemy plane passed, we realized the event would Dezly ago. Unfortunately we returned civilians, bombed the ordinary people, some of the wounded, others killed. We removed the bodies of the martyrs and the wounded, some, came Marivan. These lessons are memories.