جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

کردستان پیشرو مبارزه با بی سوادی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کردستان پیشرو مبارزه با بی سوادی

کردستان پیشرو مبارزه با بی سوادی


استان کردستان رتبه اول ریشه کنی بی سوادی را در کشور کسب کرد. در صد باسوادی مردم استان در سال 57 10 درصد بوده که این میزان در سال 97 به 90 درصد افزایش پیدا کرده است.

آدرس کوتاه :