کردستان قبل از انقلاب

دهه فجر، به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.

هر ساله در طول دهه فجر مراسم و یادبودهای زیادی توسط طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. همچنین در ایام دهه فجر سازمان‌ها، ادارات دولتی اقدام به برگزاری سمینارها و همایش ها می کنند.

در ایام دهه ی فجر، جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره دولتی فیلم، تئاتر و موسیقی ایران است معمولاً در طول دهه فجر برگزار می‌شود.

در روز ۱۲ بهمن زنگ مدارس به مناسبت سالگرد ورود هواپیمای آیت الله خمینی به ایران، در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه نواخته می‌شود. در روز ۲۲ بهمن، آخرین روز از دهه فجر نیز که به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رسمی کشورمان ثبت شده است، راهپیمایی عظیمی در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.

دهه فجر انقلاب اسلامی از نگاه مقام معظم رهبري:

دهه فجر انقلاب اسلامی،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهاي اسلامي، مقطع رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است. در دهه فجر، اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمار مي رود. تا قبل از انقلاب اسلامي،‌ در ايران نظام اسلامي وجود نداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ي «غالب و مغلوب» و «سلطان و رعيت» بود و پادشاهان احساس مي كردند كه فاتحيني هستند كه بر مردم غلبه يافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه اين سلسله معيوب را قطع كردند و نقطه ي عطفي در تاريخ ايران بوجود آوردند و شمشير اسلام مردم را عليه دشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به كار گرفتند. دهه فجر انقلاب از رشحات اسلام است و آئينه اي است كه خورشيد اسلام در او درخشيد و اين دهه فجر بايد با عظمت هر چه تمامتر برگزار شود. اين مراسم را با هيجانهاي عاطفي صحيح بايد با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گريه و شادي، حب و بغض و عشق و نفرت جايگاه والايي دارد. از اين رو جشنهاي دهه فجر مي بايستي همچون مراسم و اعياد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي باشد. بايد كليه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ي فراموش نشدني حضرت امام و پيروزي انقلاب اسلامي را جشن بگيرند.

Kurdistan Before the Revolution

Fajr to 12 days Is said to Bahman 22, 1357 Where "Seyyed Ruhollah Khomeini", after fifteen years of exile in Iran and one twelfth of February 1357, eventually declaring neutrality in the Imperial Army, the Pahlavi dynasty was overthrown by the twenty-second of February.

Every year during Fajr celebrations and anniversaries are performed by many supporters of the Islamic Republic of Iran. Also during Fajr organizations, government agencies are attempting to organize seminars and conferences.

During the decade of the Fajr Film Festival, the largest public festival, theater and music in Iran are usually held during Fajr.

Persian date Bahman 12 anniversary of the day the school bell aircraft arrival of Ayatollah Khomeini in Iran in 9 hours and 33 minutes played. On 22 February, the last day of the Festival as well as the official calendar of public holidays in the country is registered, a massive rally was held in different cities.

Supreme Leader of the Islamic Revolution Fajr look:

Fajr Islamic Revolution, Beginning of the dawn of Islam, Origins of Islamic values​​, Degree of freedom of the Iranian people and our history That has separated the past from the future. The Fajr, Islam's rebirth was the decisive point in Iran's history and is considered unique. Before the Islamic Revolution, In Iran, the Islamic Republic is no relationship between the kings of the "dominant and recessive" and "The King and serf" was Kings and victors felt that the people have overcome and Imam RH defective discontinued this dynasty And created a turning point in the history of Islam and sword against the enemies of Islam, the people and the colonists were used. Rshhat Islam is a mirror of the Fajr and the sun shone and the Muslims in Fajr, he should be held to the fullest glory. The emotional reunion with true emotions should be fresh and new. In our religion, emotions, tears and joy, love and grief, love and hatred are a special position. The ceremonies and religious festivities such as Hue Fajr should be honored and people. All mosques must be activated and people attend mosques unforgettable memory of Imam Khomeini and the Islamic Revolution to celebrate.

Loading the player...