رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کردستان سرزمین حماسه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

کردستان سرزمین حماسه

کردستان سرزمین حماسه


به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان:
این برنامه درساختارمستندبوده وبابهره گیری ازتصاویرآرشیوی مربوط به قبل وبعدازانقلاب،چگونگی مبارزه مردم درآن دوران باحکومت ستمشاهی را که با وحدت وهمدلی ودست خالی همپای سایرمردم انقلابی ایران موفق شدنددرسایه رهبری حکیمانه وقاطعانه حضرت امام به پیروزی دست یابند؛گوشه هایی ازچگونگی حمله ددمنشانه وناجوانمردانه حکومت بعث صدام وآغازدوران باشکوه 8سال دفاع مقدس وخلق حماسه های ایثاروپایمردی مردم قهرمان کردستان درکنار دیگرهمرزمان هم وطن خودکه درآن زمان و حضوررهبرمعظم انقلاب اسلامی درمیان جبهه برادران رزمنده کردنیزنشان داده شده است.دربخش دیگری ازاین برنامه مستندروایت دوران سازندگی پس ازجنگ تحمیلی ودرنهایت سفرپرخیروبرکت معظم له به استان وگوشه هایی ازخدمات نظام اسلامی ایران ومقایسه ای هرچندکوتاه ازگذشته وحال این خطه ازمیهن عزیزمان رابه بینندگان ارائه می دهد.
درکل این برنامه باهدف ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان خوددرراستای تبیین نقش اساسی وحدت وهمدلی تماس آحادجامعه درموقعیت های مختلف پس ازانقلاب ونقش تعیین کننده رهبری می باشد.
تهیه کننده:صمد وطنخواه