جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

کردستان در مسیر توسعه - پزشکی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کردستان در مسیر توسعه - پزشکی

کردستان در مسیر توسعه - پزشکی


توسعه استان کردستان در حوزه سلامت و بهداشت و همچنین آموزش و پژوهش پزشکی در طول چهل سال گذشته

آدرس کوتاه :