رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

کاکایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کاکایی

Loading the player...

(کاکایی) نام علمی (Larus) سرده بزرگی از مرغان نوروزی است که در سرتاسر جهان پراکنده هستند و تنوع گونه های آنها در نیمکره شمالی از دیگر نقاط جهان بیشتر است.

کاکایی ها به طور کلی پرندگانی با جثه ای متوسط تا بزرگ هستند و رنگشان معمولاً سفید یا خاکستری است. این پرندگان اغلب نشانه های سیاه رنگی بر روی بال یا سرشان دارند. پاهایشان پره دار و منقارشان ضخیم و دراز است. هر دو پرنده نر و ماده به یکدیگر شبیه هستند و بر روی زمین و یا درون آبگیرها آشیان می کنند.

کاکایی از ماهیان، سخت پوستان، نرم تنان، حشرات، لاشه حیوانات و نیز میوه ها و مواد گیاهی تغذیه می کند.

تالاب زریوار مریوان ، سد شهید کاظمی سقز ، سد گاوشان کامیاران ، سد گلبلاغ بیجار و سد سنگ سیاه دهگلان از مهمترین منابع آبی استان است که هر ساله میزبان هزاران پرنده مهاجر است. فلامینگو ، حواصیل خاکستری و سفید ، باکلان ، سیاه کاکل ، درنای معمولی ، پلیکان ، قو ، چنگرها ، کشیم ها ، اردک های سرسبز و سر حنایی و انواع کاکایی ها از مهمترین پرندگان مهاجر به منابع آبی استان هستند.

پرندگان مهاجر از مناطق سردسیری همچون سیبری روسیه به سمت جنوب ایران پرواز می کنند و استان کردستان به دلیل وجود تالابها و ابگیرهای فراوان، مامن مناسبی برای استراحت چند ماهه آنها و ذخیره انرژی برای ادامه راه مطالعه نحوه زندگی پرندگان مهاجر، تعیین مسیر مهاجرت، زیبا شناختی برای منطقه مورد مهاجرت و آشنایی مردم با این پرندگان و کمک به توریسم در مناطق یاد شده از اهمیت حضور و مهاجرت پرندگان به شمار می آید. پارسال حدود 14 هزار پرنده مهاجر در قالب 25 گونه مختلف از پرندگان آبزی و کنار آبزی در منابع آبی استان سرشماری شد که بیشترین تنوع در تالاب زیوار و بیشترین مقدار در سد شهید کاظمی سقز مشاهده شد.

Larus

Larus are generally medium to large birds with size and color, usually white or gray. These birds are often black markings on their wings or head. Finned feet and beak, thick and long. Both the male and female are similar to each other and they nest on the ground or in ponds.

Larus of fish, crustaceans, mollusks, insects, animal carcasses, as well as fruit and vegetable feeds.

Marivan anoxic pond, dam martyr Kazemi turpentine, Kamyaran cow dam Golblagh Bijar Black Stone Dehgolan of the water resources of the province, which annually hosts thousands of migratory birds. Flamingos, white, gray heron, cormorant, black tassels, common cranes, pelicans, swan, coot, kill, ducks green and fawn over Larus variety of migratory birds on the water resources of the province.

cognitive migration to the region and help people familiar with the birds and the importance of tourism in this region is the presence of bird migration. Last year about 14 million migratory birds, 25 species of waterfowl in the census of marine resources in the most diverse in the pond Zarivar and the highest of the dam martyr Kazemi was turpentine.