کاهش استرس کودکان

امروزه شاهد استرس و اضطراب در بسیاری از کودکان هستیم. عوامل مختلفی می تواند باعث ایجاد استرس در کودکان باشد. اگر کودک شما هم از این عوامل رنج می برد بهتر است از روش های زیر استفاده کنید.

ابتدا باید به استرس های اخیر او توجه کنید. ببینید ناراحتی و نگرانی کودک در نتیجه چه چیزی بوده است. به طور مثال، رفتن به مدرسه جدید، متولد شدن خواهر یا برادر کوچک تر یا نداشتن رابطه نزدیک با اطرافیان. اگر عادت دارید بالای سر کودک می ایستید و با او صحبت می کنید، بهتر است زانو بزنید تا هم قد یکدیگر شوید و سپس در مورد مشکلاتش از او سوال بپرسید.
شاید فرزند شما مثلا مشکل لوزه دارد و باید عمل شود و این جراحی باعث هراس او شده است و خشم خود را سر مسایل دیگر خالی می کند. یا غمگین و هراسان می شود و در خود فرو می رود.
هنگام کمک به کودکان برای نداشتن استرس، نباید او را مجبور کنید که هنگام صحبت با شما نباید نگران  چیزی باشد. این نوع مکالمه می تواند احوال او را بدتر از پیش کند. بهتر است از روش «شنیدن فعال» استفاده کنید: هنگامی که کودک با شما صحبت می کند مستقیما به او نگاه کنید، حرف های او را درک و سپس به روش خودتان، حرف هایش را برای او تکرار کنید. به طور مثال، «من تصور می کنم قرار ملاقات فردا با دکتر باعث شده تا عصبی بشوی.»

حتما در نظر داشته باشید که شما باید مشکل فرزند خود را درک کنید و هرگز نباید او را تحقیر کنید. در ضمن، باعث افزایش احساس ترس او هم نشوید. به طور مثال، اگر فرزند شما برای ایفای نقش خود در تئاتر مدرسه دچار اضطراب شده است، شما نباید با گفتن اینکه همه والدین بچه ها هم در سالن حضور دارند و او را تماشا می کنند، به ترسش دامن بزنید. یا مثلا هنگامی که عصبی و بی حوصله است از او نخواهید تا دیالوگ نقش خود را برای شما از حفظ بخواند. این کارها این احساس را به کودک منتقل می کنند که شما متوجه شده اید او ترسیده است و این مساله برای کودک چندان خوشایند نیست.

والدین نباید از موقعیت هایی که موجب هراس و اضطراب کودکان می شود، دوری کنند. به طور مثال، برخی از کودکان از عروسک های بزرگی که جلوی فروشگاه ها یا رستوران ها می ایستند و تبلیغ می کنند، می ترسند. مادر و پدر این کودک نباید او را فورا از محل دور کنند، بلکه باید دست فرزند خود را بگیرند و با هم نزدیک آدمی شوند که لباس مثلا خرس یا خرگوش پوشیده است. وقتی کودک در کنار شما باشد و مطمئن شود از او محافظت می کنید با اضطراب کمتری به عروسک نزدیک می شود و شاید پس از چند دقیقه همه نگرانی او از بین برود.

یکی دیگر از روش های مقابله با اضطراب کودکان، حرف زدن در مورد نگرانی ها است. به طور مثال، اگر فرزند شما نخستین روز مدرسه اش است و اضطراب و ترس زیادی دارد، با او در مورد محیط مدرسه صحبت کنید. در مورد اتفاق هایی که ممکن است برای او پیش بیاید حرف بزنید و روش کنار آمدن را نیز به او آموزش دهید. همچنین، به او بگویید در مدرسه دوستان جدید بسیاری پیدا خواهد کرد و لحظه های شادی خواهد داشت.

باید به این نکته توجه داشته باشید که هدف شما کم کردن اضطراب و نگرانی در فرزندتان است و نباید ترس های او را از پایه و اساس سرکوب کنید.

اگر اضطراب کودک شما زیاد است، بهتر است با روانشناس یا پزشک کودکان مشورت کنید.

 

Effective ways to reduce stress in children

Today, stress control And anxiety in many of our children. Several factors can cause stress in children.

If your child suffers from these factors, it is better to use the following method.

His recent stress should first note. What is disturbing to see children as a result. For example, going to a new school, younger brother or sister being born or having a close relationship with the family. If you're used to stand on top of baby's head And talk with him, the better your knee up to the same height each  And then ask him about his problems. Perhaps your child has a problem tonsil Surgery should be done and this is causing her fear And his anger issues is empty. Or sad and frightened, and her sinks.

Helping children when no stress, Do not force him to talk when you have nothing to worry about. This kind of talk can however make him worse. Better method of "active listening" to use: When your child speaks directly to him, look, He understands, and then your own words, For him to repeat his words. For example, "I think a doctor's appointment tomorrow to become nervous."

Keep in mind that you should be sure you understand your child's problem And never to humiliate him. In addition, Increases do not fear him. For example, the If your child is anxious for his role in the school play, You're not saying that all parents have kids in the hall And they watched him, Click to provoke fear. Or when nervous And he will not be bored as you recite the dialogue of his plays. This It felt moved to do things for children Have you noticed She is afraid. And it's small consolation to the child.

Parents should not be afraid of situations that cause Anxiety in children is Avoid. For example, the Some of the dolls are great kids who stand in front of stores or restaurants And they promote,  Afraid. Mother And the father of this child should not take him away immediately; It should take your child Are close together and someone is wearing the dress as a bear or rabbit. When a child is on your side Please be sure to protect her Dolls are less anxious about And maybe after a few minutes all her worries go away.

Another way to deal with anxiety in children, Concerns are talking about. For example, the If your child's first day of school And anxiety There are fears, Talk to him about school.
About something that might happen to him talk And also to teach coping methods. Also, the Many will tell her friends at school And moments of joy will

Note that your goal should be to reduce anxiety Your concerns and fears he will not try to suppress the foundation. If your child's anxiety is high, it is best to consult a psychologist or pediatrician.