جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی قرائت و شارژ کنتورهای هوشمند در سنندج برگزار شد - نمایش محتوای خبر