جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی آشنایی با نقش سمن ها در نظام عدالت کیفری برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با نقش سمن ها در نظام عدالت کیفری برگزار شد

خستین کارگاه آموزشی آشنایی با نقش سازمان های مردم نهاد

کارگاه آموزشی آشنایی با نقش سمن ها در نظام عدالت کیفری برگزار شد

در این کارگاه آموزشی رییس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، اساتید حقوق دانشگاه های علامه طباطبایی و بهشتی تهران و اعضای سازمان های مردم نهاد حضور دارندمدیرعامل موسسه حقوقی دانش پژوهان ماف کردستان با بیان اینکه این کارگاه نخستین کارگاه آموزشی در کشور بعد از تصویب ماده 66 است، گفت: ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اولین قانونی است که مختص به سازمان های مردم نهاد است و قوه قضائیه با اجرای این قانون به سازمان های مردم نهاد اجازه داده در فرآیند اجرای کیفری حضور یابندجبار طهماسبی تصویب و اجرای این قانون را نشان دهنده توجه دستگاه قضایی و سیاست گذاران علوم قضایی کشور به نقش تاثیرگذار سازمان های مردم نهاد دانست و افزود: قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه مهمی در میان مجموعه قوانین کشور دارداو با بیان اینکه این کارگاه در یک روز و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود گفت: در این کارگاه 18 سازمان مردم نهاد در حوزه زنان، کودکان، محیط زیست، بیماری های خاص، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و منابع ملی و میراث فرهنگی از شهرهای تهران، سردشت و استان کردستان حضور دارند.