جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

کارآفرینان نیروی محرکه اصلی اقتصادی جامعه هستند - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

کارآفرینان نیروی محرکه اصلی اقتصادی جامعه هستند

کارآفرینان نیروی محرکه اصلی اقتصادی جامعه هستند


کارآفرینان نیروی محرکه اقتصادی جامعه

کارآفرینان نیروی محرکه اصلی اقتصادی جامعه هستند

به گزارش واحد خبر سنندج ، عادل صلواتی گفت : معنای اصلی کارآفرینی شغل آفرینی نیست، بلکه معنای درست و ارزشی آن کارآفرینی توام با خلاقیت و نوآوری است.وی افزود: کارآفرین کسی است که با خلاقیت خود از منابع موجود برای شناسایی فرصت ها و ایجاد ارزش افزوده ثروت آفرینی می کند.وی اظهار کرد: کارآفرینان با شناسایی فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات و زمان می توانند به اشتغالزایی در جامعه کمک کند.او مزیت های توسعه پایدار را توسعه رقابتی پایدار مبتنی بر دانش و تجربه، منابع انسانی آموزش دیده و کاردان و سرمایه فکری عنوان کرد و گفت: کارآفرینان با ایجاد ارزش افزوده نقش مهمی در اقتصاد توسعه ، رشد توسعه پایدار و توسعه اقتصاد دانش بنیان و صادرات نوین دارند.استادیار دانشگاه آزاد سنندج مقوله آموزش را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نهادهای آموزش عالی موظفند آموزش های تئوری را به سمت آموزش های عملی سوق دهند.صلواتی یکی از پیامدهای کارآفرینی در جامعه را مبحث ارزش آفرینی دانست و گفت: ارزش آفرینی به توسعه صادرات دانش بنیان و شتاب بخشی به فرایند توسعه و رفاه اقتصادی جامعه منجر می شود.او وجود بوروکراسی زاید و دست و پاگیر اداری را از مشکلات کارآفرینان بیان کرد و گفت: حذف بوروکراسی زاید و دست و پاگیر اداری می تواند مشکلات پیش روی صاحبان ایده را بردارد.وی کمک و مساعدت مالی دولت را در راستای حمایت و تشویق کارآفرینان مهم ارزیابی کرد و گفت: حمایت های مالی و اعتباری دولت، ایجاد شبکه های تعاملی بین کارآفرینان داخلی و خارجی، کمک به توسعه زیرساخت ها،می تواند به توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه کمک کند.وی با بیان اینکه کارآفرینان سرمایه گذار نیستند بلکه دارای قدرت خلاقیت و نوآوری و ایده هستند گفت: کارآفرینان نیاز به حمایت مالی سرمایه گذاران دارند.به گفته وی ایجاد ارتباط میان سرمایه گذار و کارآفرینان و بازار یابی ایده های کارآفرینان، زمینه تجاری سازی ایده های کارآفرینان را فراهم می کند.رییس کانون کارآفرینی استان کردستان با اشاره به تشکیل کانون کارآفرینان استان کردستان در سال های اخیر گفت: این کانون موظف است با شناسایی کارآفرینان و به منظور اجرایی کردن ایده های آنها از کارآفرینان حمایت و پشتیبانی کند.صلواتی، تعامل و ارتباط سرمایه گذار و کارآفرین و جلب حمایت از شبکه بانکی را ضروری عنوان کرد.و به تامین زیرساخت ها و مشارکت در تامین سرمایه موردنیاز کار آفرینان با در اختیار گذاشتن اطلاعات برای شناسایی فرصت های موردنیاز از سوی دولت اشاره کرد و گفت: تشکیل کانون کارآفرینان استان اولین گام مثبت دولت برای حمایت از کارآفرینان در سال های اخیر بوده است.وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات دولت در راستای انسجام بین کارآفرینان موثر باشد و به توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک کند.دکتر صلواتی گفت: سازمان های صنعت، معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند افراد کارآفرین را به کانون کارآفرینی و ادرات ذیربط استان معرفی کنند.

آدرس کوتاه :