رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

چوپان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

چوپان

چوپان


 

چوپان


ای شبان پیر دمی در سایه درختان بنشین

دلم بیقرار نوای زیبای نیت است

بنواز ای شبان پیر که غم بسیار دارم

دلم تنگ و غمناک است، حتی کوه ها هم ساکت و سرد هستند

تک درخت هم تنهاست، از باغ دور است

من برای دوری یاران غمگینم، تک درخت هم برای باغ

ناله هایمان دشت به دشت و کوه به کوه، به همراه باد شمال می رود

بگذار غم از ما دور شود، که نه من و نه تک درخت از غم بسوزیم

ای شبان در نیت بدم، برای من، برای تک درخت نوک قله

 

 

خواننده: ایوب فاتحی