رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

چهار راه آدینه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

چهار راه آدینه

چهار راه آدینه


Loading the player...
چهار راه آدینه

خلاصه طرح:

این مسابقه طی جهار مرحله اجرا خواهد شد،و تمامی شرکت کنندگان تا پایان مسابقه با هم رقابت می کنند و تا پایان حذف نمی شوند. مرحله اول: شامل زوان خله ته نه است، مرحله دوم: شامل ضرب المثلها و مفهوم های آن است، مرحله سوم: سوالهای مختلف در قالب پاکتهایی که این پاکتها شامل سوالهای معارف، کردستان شناسی، اطلاعات جهانی، ورزش، مسائل روز یا اطلاعات عمومی، ادبیات کردی، موسیقی و هنر استو شرکت کنندگان با توجه به امتیازهای مرحله اول و دوم حق اتخاب اول پاکتها با کسی است که امتیاز ش بالاتر است و بعد به ترتیب ،یعنی شرکت کننده چهارم ناچار به انتخاب پاکتها ی باقی مانده است .  مرحله چهارم: سئوالی در قالب نمایش که هر کس  زود تر زنگ بزند جواب سئوال را میدهد و نهایتا جمع بندی امتیازها و اعلام برنده

 

 محورهای موضوعی ( مبتنی بر اهداف تعیین شده ) :

اطلاعات عمومی ( در زمینه های گوناگون )

استان شناسی و ایران شناسی

صنایع دستی و گردشگری

ادبیات شفاهی و فولکلور

 

ضرورت طرح و اهمیت تولید آن در استان:

 

جوان امروزی با توجه به خصیصه هایی که دارد و سرعت و هیجان یکی از آنهاست پیام های مختلف رادیویی را در قالب های ساده و رسمی نمی پسندد . در صورتیکه ویژگیهای مناسب حال خود را در برنامه ای ببیند یقیناً با ان رابطه برقرار کرده و بدان دل می بندد. برنامه های مسابقه با دارا بودن عناصر سرعت ،  رقابت  و هیجان حائز اهمیت زیادی در جذب مخاب هستند. چهار راه آدینه به منظور توجه به این ویژگی جوانان تهیه و برای آنان پخش می شود.

تاریخ تولید: 1394/01/01

تهیه کننده: شیدا منصوری

مجری: سیده ندا نقیبی

صدا بردار: ندا سودمند