سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

چشمه های امید - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

چشمه های امید

 

روستای دیوزناو در 70 کیلومتری شهر سروآباد در استان کردستان قرار دارد این روستا تقریبا 1000 نفر جمعیت دارد و بر هر نفر 20 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است تا آب این چشمه های این روستا بیهوده از مرز خارج نشوند. مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان در منطقه صفر مرزی در اینجا تولید شد چون آب داشته است. در این روستا، 74 خانواده ای است که در 38 مرزعه، با تولید سالانه 420 تن ماهی قزل آلا پرورش می دهند. در فاز اول که در سال 87 به بهره برداری رسیده 100 نفر مستقیم و 200 نفر غیرمستقیم مشغول به کار بوده اند.

آب این چشمه بزرگ از کوههای شاهو سرچشمه گرفته در بخشی دیگر فعلا بلااستفاده باقی مانده است و برای فاز دوم شامل 112 مزرعه است که برای تولید 1200 تن پرورش ماهی در نظر گرفته شده است . این ماهیان با شنا کردن در دل کوهستان آینده شغلی جوانان این منطقه را رقم می زنند.

 

 

Hope Fountains

Village Devaznaw 70 km City Sarwabad In Kurdistan province There is The village Approximately 1,000 people are And for every individual 20 million USD has been invested To water Fountains Village Do not remove unnecessary boundaries. Integrated fish seller Sirwan The zero boundary Created by And one of the reasons There are natural springs With plenty of water In this area. In this village, 74 families live
38 of the farm, With an annual production of 420 tons, Salmon grow. In the first phase In 87 years  Been exploited 100 people directly And 200 indirect Have been worked out.

Large water fountain The mountains Shahoo Originated On the other Currently remains unused And for the second phase Consists of 112 farm To produce 1,200 tons of fish is considered. The fish By swimming  In the heart of the Kohistan Career future young The region Number of turns.

 

 

کلمات کلیدی: دیوزناو - چشمه - پرورش - ماهی - مجتمع - سیروان - جوانان – شغل

Keywords: Devaznaw - Fountains - Training - Fish - Integrated - Sirwan - Youth - Jobs

 

در نگاه بیشتر ببینید