جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

پیامبر اعظم(ص) - اسوه حسنه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پیامبر اعظم(ص) - اسوه حسنه

پیامبر اعظم(ص) - اسوه حسنه


 

جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه برداری بودند. سنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس قوت و مردانگی جوانان به شمار می رفت و هر کس آن را به قدر توانایی خود حرکت می داد. در این هنگام رسول اکرم(ص) رسید و پرسید: «چه می کنید؟» عرض کردند داریم زورازمایی می کنیم. می خواهیم ببینیم کدام یک از ما قوی تر و زورمندتر است.

 

 

فرمود: «آیا میل دارید که من بگویم که چه کسی از همه قویتر و نیرومندتر است؟»

عرض کردند: البته. چه از این بهتر که رسول خدا(ص)، داور مسابقه ما باشد و نشان افتخار را او به ما بدهد.

افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم(ص) کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد. عده ای بودند که هر یک پیش خود فکر می کردند الان رسول خدا، دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد.

 

 

رسول اکرم(ص) فرمودند: «از همه قویتر و نیرومندتر آنکس است که اگر از یک چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد علاقه به آن چیز او را از مدار حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند و اگر در موردی عصبانی شد و موجی از خشم بر روحش پیاده شد تسلط بر خویشتن را حفظ کند. جز حقیقت نگوید و کلمه ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانع ها و سدها از جلویش برداشته شد زیاد از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند.»