رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

پنجره ای رو به فردا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

پنجره ای رو به فردا

پنجره ای رو به فردا


 

منافع ملی چیست؟

منافع ملی (National Interest) یکی از "بنیادی ترین" و "رایج ترین" مفاهیم و واژه های استفاده شده در ادبیات مربوط به  سیاست داخلی هر کشور بخصوص کشور عزیز ما ایران است.

این مفهوم از ترکیب دو واژه منافع (Interest) و ملی (National) تشکیل شده است که هر کدام از آنها به نوبه خود از گستردگی معنایی زیاد، برخوردار هستند. این امر از جهاتی باعث ابهام در مفهوم منافع ملی گردیده است. با این وجود منافع ملی آن دسته از منافعی تلقی می شوند که دولتها به عنوان یک مجموعه و به نمایندگی از ملت هایشان در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می باشند.

آدمی به جهت خود دوستی پیوسته به منافع شخصی گرایش دارد و بارزترین نمود این حب نفس، در روابط فرد با دیگران به ظهور می رسد.

در مقابل ما مفهوم دیگری داریم به نام منافع ملی و گاهی در رسانه های مختلف شنیده ایم که منافع ملی ما به خطر افتاده است و ما باید از منافع ملی خود دفاع کنیم.

این برنامه سعی دارد به پاسخ این سئوالات که منافع یک جامعه چه چیزی است؟ و اصولا در بعد گسترده تری منافع ملی چه چیزی می تواند باشد؟ بپردازد.

ما در مقابل منافع ملی، منافع شخصی و جمعی و منافع گروهی داریم. بنابراین اینها با هم قابل جمع است و نمی توان گفت منافع فردی باید از منافع منافع گروهی جدا باشد. ما در کلیت امر یک بحث داریم با نام منافع ملی یعنی همه کارهای ما نباید ناقض منافع ملی باشد.

کارهای گروهی و جمعی و اجتماعی ما باید در راستای منافع ملی صورت گیرد. مثلا یک کشاورزی که به کار کشاورزی اشتغال دارد و گندم تولید می کند هم از حاصل دسترنج و زحمتش خود بهره می برد، و هم به تولید ملی کمک می کند طوری که احتیاجی به واردات این محصول از کشورهای دیگر نیست.

 

تهیه کننده و گزارشگر: مهرداد یوسفی