رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

پشت صحنه برنامه زانیاری(انتخابات) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

پشت صحنه برنامه زانیاری(انتخابات)

پشت صحنه برنامه زانیاری(انتخابات)


 

مقام معظم رهبری (مدظله)  :

کسانی سر کار نیایند که دشمنان ملت ایران طمع بورزند که به وسیله آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا کنند، مردم را از دینشان، از اصولشان، از ارزش های انقلابی شان دور کنند.

چهره های گوناگونی که به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات می شوند، به این موضوع توجه کنند این ملت، تشنه کار است؛ کار. کار نکرده زیاد هست؛ میدان هم برای کار در کشور ما بی نهایت است.

 

 

امنیت ملی، وحدتی پایدار و جامعه ای منسجم،در گرو اغماض از اشتباهات رقیبان است.

مسئولیت در پیشگاه خداوند، در زمان انتخابات مهم ترین موضوعی است که همه ارکان باید آن را مد نظر داشته باشند.

تبلیغات نیکو، مرحله ای از دعوت به نیکی هاست.

شرکت در انتخابات، از مصادیق شکر ایزد است.

ثبات سیاسی از مهم ترین خواسته های یک ملت است.

انتخابات عرصه رقابتی مثبت به دور از بدگویی و بد خلقی است.

احترام به قوانین شتاب بخشیدن به چرخه انقلاب در مسیر پیشرفت است.

یکی از مهمترین وظایف منتخب مردم، حفظ آبرو و عزت ملی جامعه در عرصه های بین المللی است.

انتخاب صحیح یک تیر است بر دو هدف: قدرت یافتن صاحبان لیاقت و جلوگیری از ورود نالایقان در صحنه قدرت.

هم براساس نیاز کشور و هم برتری افراد، فرد اصلح را برگزینیم.