جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

پروژه های کاهش تلفات برق کردستان در سال جاری با جدیت دنبال می شود - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

پروژه های کاهش تلفات برق کردستان در سال جاری با جدیت دنبال می شود

پروژه های کاهش تلفات برق کردستان در سال جاری با جدیت دنبال می شود


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت:

پروژه های کاهش تلفات برق کردستان در سال جاری با جدیت دنبال می شود

محمد مصطفی نجفیان افزود: در سال جاری اعتبارات خوبی از محل کاهش تلفات و عوارض برق برای شرکت از سوی توانیر پیش بینی شده است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب، زمینه تخصیص و جذب این اعتبارات فراهم شود.
وی گفت: در راستای تسریع اجرای پروژه های کاهش تلفات، این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار می شود و شهرستان ها باید نظارت جدی بر اجرای آن ها داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین به نامگذاری سال جدید به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره کرد و افزود: نامگذاری 2 سال پیاپی به اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، نشان دهنده تأکید و اعتماد کامل ایشان به این موضوع است.
وی اظهار کرد: انتظار می رود تمامی اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان بویژه در زمینه کاهش تلفات و مدیریت مصرف انرژی که ارتباط مستقیم با این موضوع دارد با جدیت بیشتری دنبال شود.
نجفیان در ادامه بر لزوم اجرای برنامه های فنی و فرهنگی مناسب در زمینه پیک سایی با توجه به نزدیک شدن به فصل پیک تأکید کرد.
وی احداث ترانس کم تلفات در مناطق دارای ضعف ولتاژ، جابجایی ترانس به مرکز ثقل بار، تعویض سیم های فرسوده، تعویض لوازم اندازه گیری قدیمی و خطادار و جمع آوری انشعابات غیرمجاز را از جمله برنامه های در دست اقدام برای مقابله با تلفات برق عنوان کرد.
نجفیان با اشاره به فرسودگی شبکه برق در برخی نقاط شهری و روستایی گفت: انتظار می رود با برنامه های بازدید و تعمیرات مناسب نقاط حادثه خیز شناسایی و برای رفع آن ها در جهت تأمین برق مستمر و پایدار برای مشترکان اقدام شود.
هم اکنون تعداد مشترکان برق استان کردستان 600 هزار نفر است که 85 درصد از این آمار در بخش خانگی بوده و مابقی در تعرفه های عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری است.

 

منبع خبرگزاری: ایرنا

آدرس کوتاه :