رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

پرنده کوچولو - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

پرنده کوچولو

 

در میان جنگل باصفا و زیبایی، پرندگان به خوبی و خوشی با هم زندگی می کردند. اما عقاب بدجنسی بود که پرنده های کوچک را اذیت می کرد و آنها را شکار می کرد و می خورد. در میان پرندگان، پرنده کوچکی بود که از دیگر پرندگان باهوش تر و عاقل تر بود.

روزی کنار برکه وسط جنگل، پرندگان جمع شده بودند. پرنده کوچولوی قصه ما به میان آنها رفت و با آنها صحبت کرد و راجع به عقاب و اینکه ما باید با هم متحد باشیم تا عقاب نتواند به ما حمله کند و مرتب از میان ما کسی را شکار کند و از بین ببرد. اما هر چه صحبت کرد پرندگان با بی اعتنایی بیشتری با او روبرو شدند. روزها گذشت و او به نصیحت خود ادامه داد اما نتیجه ای حاصل نشد.

روزی از روزها، وقتی تمام پرندگان مشغول کار خودشان بودند و اصلا به اطراف توجه نمی کردند عقاب نیز آنها را زیر نظر داشت. یکی استراحت می کرد یکی دنبال غذا می گشت و یکی بازی می کرد. عقاب از فرصت استفاده کرد و به میان آنها پر گشود و به گروهی از پرندگان حمله ور شد. پرنده کوچولوی ما تا این صحنه را دید با شجاعت تمام به سوی عقاب حمله کرد و با شدت با او برخورد کرد و باعث شد که دیگر پرندگان از مهلکه نجات پیدا کنند. عقاب وقتی پرنده کوچولو رو دید خنده بلندی کرد و به او حمله کرد و او را زخمی و بیهوش کرد.

پرندگان دیگر وقتی این ماجرا را دیدند همگی با هم به سوی عقاب پریدند و کاری کردند که او پا به فرار بگذارد و از ترس دیگر آن اطراف پیدایش نشود. بعد سراغ پرنده کوچولو رفتند و با ریختن آب بر روی او باعث شدند که به هوش بیاید و از او پرستاری کردند تا زخمهای او خوب شود.

 

عوامل برنامه

نویسنده و راوی: آزاده آزرمی

کارگردان و تدوین: کیومرث نجفی

انیماتور: سروه امیری، شیوا شکوهی، سنا حسین پناهی

آهنگساز: زاهد منصوری

تیپ گو: تارا یوسفی نژاد