جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پتروشیمی کردستان با حضور رییس جمهور افتتاح می شود - نمایش محتوای خبر