رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

پانزدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

پانزدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

پانزدهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما


شماره جلسه: 15

تاريخ: 8/10/89

ساعت شروع:    30/13

ساعت خاتمه:   30/15

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1- علی نژاد مدیر کل مرکز

2- سیدفرضی رسایی  معاون سیما

3- صمد وطنخواه  - مدیر تولید و دبیر جلسه

4 – فرزاد وحدانی – کارشناس    

5- فرهاد مسکوک – کارشناس

6- بختیار لحیمی– کارشناس

غايبين:

  دستور جلسه:

بررسی طرح خانه لطف (سنبل رحیمی )+ طرح تله فیلم دو مینو (آرش قادری) + طرح نماهنگ سکوت(حمیدرضا گوهری)

  مصوبات جلسه:

1-   طرح سریال « خانه لطف »    طرح سریال 13 قسمتی خانه لطف به نویسندگی خانم سنبل رحیمی که بوسیله کارشناسان شورا مطالعه گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه طرح سریال دارای کشش و جذابیت خاص است و حوادث داستان برای پیش بردن قصه خوب پرداخت شده است و پیام اخلاقی خوبی برای مخاطب دارد لذا به اتفاق کلیه اعضاء مصوب و طرح به سیمای استانها ارسال گردد  .

2-   طرح تله فیلم « دو مینو » نوشته آرش قادری نیز با توجه به اینکه اصل قصه با اقتضائات بومی و فرهنگی منطقه کردستان مطابقت ندارد و قصه ممکن است در هر جایی دیگری نیز اتفاق بیفتد این طرح به تصویب نرسید .

3-   طرح نماهنگ « سکوت» آقای حمیدرضا گوهری چون نماهنگها را بر اساس یک قطعه موسیقی که ساخته شده تولید می شود و طرح این نماهنگ فاقد موسیقی مشخص می باشد و قصه نماهنگ هم بسیار ضعیف و فاقد اصول طرح نویسی می باشد به تصویب شورا نرسید .

 

وطن خواه – دبیر جلسه